prof. dr hab. n. med. Marek Maruszyński - witamy na oficjalnej stronie

Witamy na oficjalnej stronie prof. dr hab. n. med. Marka Maruszyńskiego

Gen. bryg. (ret.) prof. dr hab. n. med. Marek Maruszyński jest chirurgiem wojskowym, co sam uznaje za zaszczyt. Jak więszość lekarzy wojskowych na świecie jest związany z chirurgią. Jest głęboko przekonany o konieczności wszechstronnego, ogólnochirurgicznego wykształcenia chirurga wojskowego.

Specjalizacja: chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna, chirurgia naczyniowa.

Od 1972 roku jestem związany z flagowym okrętem polskiej wojskowej służby zdrowia popularnie zwanym "szpitalem na Szaserów" - gdzie przebyłem wszystkie szczeble kariery zawodowej lekarza wojskowego. Od wolontariusza, ppor. lek. - do profesora zwyczajnego, generała brygady - Komendanta Centralnego Szpitala Wojskowej Akademii Medycznej, a następnie założyciela i pierwszego Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego. Od 20 lat kierowałem Klinikami Chirurgicznymi w „szpitalu na szaserów”. W roku 2010 stworzyłem nowoczesną klinikę chirurgii naczyniowej i endowaskularnej, którą obecnie kieruję.

Działem chirurgii, który w pewnym sensie można uważać za moje zawodowe hobby i którym od początku mojego chirurgicznegio życiorysu zajmuję się, jest flebologia, czyli nauka zajmująca się chorobami układu żylnego. W latach 1997 – 2000 byłem prezesem Polskiego Towarzystwa Flebologicznego.

Jestem m.in. Członkiem Honorowym Towarzystwa Chirurgów Polskich, Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Flebologicznego Komitetu Nauk Klinicznych PAN.


Jeśli chcesz umówić się na konsultację sprawdź dział "Kontakt"

kontakt