Prezentacja z wykładu "Chirurgia naczyniowa w warunkach wojennych". Prezentacja odbyła się podczas XX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej  "Postępy w chirurgii naczyń" w Lublinie w dniach 5-7 maja 2022 r.