Choroby żył i naczyń limfatycznych - tłumaczenie i redakcja

Choroby żył i naczyń limfatycznych - tłumaczenie i redakcja

Polecam także jako współautor polskiego wydania.
W podręczniku "Handbook of Venous and Lymphatic Disorders" w wydaniu polskim brałem udział w tłumaczeniu i redakcji rozdziałów: 36, 37, 38 i 39.

 

Opis publikacji:

Podręcznik Handbook of Venous and Lymphatic Disorders, po raz pierwszy opublikowany w 1996 r., stał się najważniejszym punktem odniesienia dla chirurgów, fl ebologów, angiologów, dla przedstawicieli zawodów medycznych zajmujących się chorobami naczyń krwionośnych, leczeniem ran, dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarek opiekujących się chorymi z chorobami naczyń krwionośnych, fizjoterapeutów i stażystów zaangażowanych w diagnostykę i leczenie chorób żył i układu limfatycznego. Korzystając z doniesień medycyny opartej na faktach, podręcznik ten kompleksowo przedstawia problemy związane z chorobą żylakową, ostrą zakrzepicą żył głębokich, zakrzepowym zapaleniem żył powierzchownych, zatorowością płucną, przewlekłą niewydolnością żylną, owrzodzeniami żylnymi i specjalnymi schorzeniami układu żylnego, takimi jak: zespół Maya-Thurnera, przekrwienie żylne miednicy i zespół górnego otworu klatki piersiowej typu żylnego.
Szczegółowo omówiono zasady diagnostyki i leczenia urazów żył, malformacji naczyniowych, obrzęków limfatycznych, chłonkotoków i innych chorób układu chłonnego. Nowe wydanie podręcznika zostało w całości zaktualizowane, co pozwoliło na dostosowanie zawartej w nim wiedzy do aktualnych programów szkolenia i odzwierciedlenie ogromnego postępu, jaki dokonał się w dziedzinie małoinwazyjnych przezskórnych zabiegów wewnątrznaczyniowych.

Podręcznik Handbook of Venous and Lymphatic Disorders został napisany przez międzynarodowy zespół wybitnych ekspertów w dziedzinie chorób żył i układu limfatycznego, w tym przez liderów i międzynarodowych członków American Venous Forum. Redaktor i czterech współredaktorów w przeszłości byli prezesami American Venous Forum.

Główne zalety podręcznika
- Prezentacja najnowszych wytycznych opartych na dowodach naukowych oraz praktycznych algorytmów diagnostycznych i terapeutycznych, zgodnie z zaleceniami American Venous Forum
- Zapewnienie w pełni zaktualizowanego zakresu wiedzy z naciskiem na nowe techniki wewnątrznaczyniowe, w tym ablację laserową lub ablację prądem o częstotliwości radiowej, skleroterapię płynem lub pianą, embolizację klejem cyianoakrylowym i ablację mechaniczno-chemiczną, przezcewnikową trombolizę celowaną, stenty żylne
- Kolorowe ryciny i fotografie

Peter Gloviczki – Joe M. and Ruth Roberts Professor of Surgery, Consultant and Chair, Emeritus, Division of Vascular and Endovascular Surgery, Director, Emeritus, Gonda Vascular Center, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA
Michael C. Dalsing – E. Dale and Susan E. Habegger Professor of Surgery and Chair, Division of Vascular Surgery, Indiana University School of Medicine, Indianapolis, Indiana
Bo Eklöf – Clinical Professor, Emeritus, of Surgery, University of Hawaii and University of Lund, Helsingborg, Sweden
Fedor Lurie – Adjunct Research Professor University of Michigan, Ann Arbor, Michigan and Associate Director, Jobst Vascular Institute, Toledo, Ohio, USA
Thomas W. Wakefield – Stanley Professor of Vascular Surgery and Head, Section of Vascular Surgery, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA
Monika L. Gloviczki – Research Fellow, Emeritus, Department of Internal Medicine and the Gonda Vascular Center, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA

Kim jestem?

Marek Maruszyński

Jak większość lekarzy wojskowych od zawsze związany z chirurgią. Nauczyciel akademicki. Wychowawca kilku pokoleń chirurgów ogólnych, onkologicznych i naczyniowych. Wieloletni Kierownik Klinik Chirurgicznych w „Szpitalu na Szaserów“. Były Naczelny Chirurg Wojska Polskiego. Założyciel i Pierwszy Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego. Członek Honorowy Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Flebologicznego. Członek Komitetu Nauk Klinicznych PAN. Współtwórca Cyfrowego Centrum Zdrowia i Iwylecz24.pl