Bardzo często przy zabiegach operacyjnych dochodzi do niezamierzonego uszkodzenia sąsiedniego organu. Niekiedy warunki przeprowadzanego zbiegu, dostępność poszczególnych tkanek, ich wielkość lub ilość, sprawiają, że nieuniknione jest naruszenie ciągłości tkanek sąsiadujących, nawet przy dochowaniu najwyższej staranności lekarza. Często jednak takie uszkodzenie, innego niż poddany planowemu zabiegowi, ma podłoże jatrogenne, czyli jest wynikiem braku należytej precyzji, ostrożności, zapobiegliwości lekarza operatora wykonującego zabieg.

Prezentacja z wykładu: Jatrogenne obrażenia układu żylnego.