Prezentacja z wykładu: Obrażenia układu żylnego na 70 Jubileuszowym Kongresie Towarzystwa Chirurgów Polskich który odbył się w Toruniu w dniach 15-18 września 2021.