Prezentacja z wykładu "Chirurgia naczyniowa na współczesnym polu walki leczenie następstw urazów naczyń w warunkach wojennych". Prezentacja odbyła się podczas XX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej w dniach 5-7 maja w Lublinie.