Prezentacja z wykładu dotyczącego powikłań w chirurgii naczyniowej i endowaskularnej. Prezentacja odbyła się podczas VI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej w dniach 11 i 12 marca 2 Warszawie.