obraz3.jpg

Krótko o mnie
Marek Maruszyński

Urodziłem się 6 marca 1946 r. w Krakowie. W 1971  roku ukończyłem z wyróżnieniem  Wydział Lekarski Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.

Od 1966 roku byłem związany ze „szpitalem na Szaserów”, gdzie  przeszedłem wszystkie szczeble kariery zawodowej lekarza wojskowego. Byłem: studentem-podchorążym lekarzem wolontariuszem, asystentem, st. asystentem, adiunktem, docentem, profesorem nadzwyczajnym, profesorem zwyczajnym i Komendantem  Centralnego Szpitala Wojskowej Akademii Medycznej, a następnie założycielem i pierwszym Dyrektorem Wojskowego Instytutu Medycznego (2001-2005). W latach 1996-2011 kierowałem Kliniką Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej, a w roku 2011 stworzyłem  nowoczesną klinikę chirurgii naczyniowej i endowaskularnej, którą kierowałem do 31.12.2016 roku (tj. do ukończenia 70 roku życie zgodnie z ustawą o jednostkach badawczo-rozwojowych). Służbę wojskową zakończyłem  zgodnie z ustawą pragmatyczną  w 2006 r. po ukończeniu 60 roku życia w stopniu generała brygady.

0
Lat doświadczenia
0
Wykonanych operacji
0
Publikacji naukowych

Jestem specjalistą w dziedzinach: chirurgii ogólnej onkologicznej oraz naczyniowej. Doktorat pt.: „Farmakologiczna blokada wegetatywna w postrzałowych obrażeniach płuc” 1978 rok, habilitacja 1985r. na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt.: „Wartość badań biochemicznych i morfologicznych wycinków mięśnia szkieletowego w przewlekłym niedokrwieniu kończyn dolnych” – ( I –wsza nagroda za najlepszą rozprawę habilitacyjną). W roku 1996 uzyskałem Tytuł Profesora, w 2002 nominację na stopień Generała Brygady. W latach 1999-2006 pełniłem funkcję Naczelnego Chirurga Wojska Polskiego. Od 2008r. – do chwili obecnej – jestem Konsultantem Krajowym ds. obronności w dziedzinie chirurgia naczyniowa.

Dorobek naukowy to ok. 300 prac opublikowanych w czasopismach medycznych krajowych i zagranicznych, w tym rozdziały i opracowania książkowe. Podkreślić należy znaczący udział prac doświadczalnych, co świadczy o rzadkiej już niestety umiejętności łączenia codziennej pracy chirurga praktyka z badaniami z zakresu tzw. nauk podstawowych. Byłem opiekunem dwóch przewodów na stopień Doktora Habilitowanego Nauk Medycznych oraz promotorem w ośmiu przewodach na stopień Doktora Nauk Medycznych.

Wychowałem kilka pokoleń chirurgów ogólnych, onkologicznych i naczyniowych. Recenzowałem liczne rozprawy na stopień doktora, doktora habilitowanego nauk medycznych oraz wnioski o nadanie Tytułu Profesora i Granty Naukowe. Przewodniczyłem (lub byłem członkiem) licznych państwowych komisji egzaminacyjnych nadających tytuł specjalisty w dziedzinach : chirurgia ogólna, onkologiczna oraz naczyniowa. Przez wiele lat byłem Zastępcą Redaktora Naczelnego „Lekarza Wojskowego” – członkiem Rad Naukowych : „Chirurgii Polskiej”, „Merkuriusza”, „Przeglądu Flebologicznego”. Byłem vice-Przewodniczącym – obecnie w kolejnej kadencji jestem członkiem Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk. Jestem Członkiem Rady Naukowej Grupy LuxMED.

Współtworzyłem Cyfrowe Centrum Zdrowia iWylecz24.pl. W latach 2007-10 byłem biegłym sądowym Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w dziedzinie chirurgia naczyniowa. Jestem wyróżniony : Krzyżami Komandorskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Milito Pro Christo, Dyplomem Benemerendi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Honorową Odznaką „Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia”, licznymi odznaczeniami resortowymi i organizacji społecznych. Otrzymałem najwyższą godność chirurgów polskich – członkostwo Honorowe Towarzystwa Chirurgów Polskich i Srebrny medal im. Ludwika Rydygiera za zasługi dla chirurgii polskiej i Towarzystwa Chirurgów Polskich. Jestem także Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Flebologicznego oraz Sekcji Wojskowej Towarzystwa Chirurgów Polskich.

zlota-ksiega.png

Złota Księga Nauki Polskiej
w 100 rocznicę odzyskania niepodległości
Tom II

Prof Marek Maruszyński Biogram strona 56

Dyplom Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej

Kim jestem?

Marek Maruszyński

Jak większość lekarzy wojskowych od zawsze związany z chirurgią. Nauczyciel akademicki. Wychowawca kilku pokoleń chirurgów ogólnych, onkologicznych i naczyniowych. Wieloletni Kierownik Klinik Chirurgicznych w „Szpitalu na Szaserów“. Były Naczelny Chirurg Wojska Polskiego. Założyciel i Pierwszy Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego. Członek Honorowy Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Flebologicznego. Członek Komitetu Nauk Klinicznych PAN. Współtwórca Cyfrowego Centrum Zdrowia i Iwylecz24.pl