Marek Maruszyński

Gen. bryg.(rez).prof dr hab. n. med

Image

Jak większość lekarzy wojskowych od zawsze związany z chirurgią. Nauczyciel akademicki. Wychowawca kilku pokoleń chirurgów ogólnych, onkologicznych i naczyniowych. Wieloletni Kierownik Klinik Chirurgicznych w „Szpitalu na Szaserów“. Były Naczelny Chirurg Wojska Polskiego. Założyciel i Pierwszy Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego. Członek Honorowy Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Flebologicznego. Członek Komitetu Nauk Klinicznych PAN. Współtwórca Cyfrowego Centrum Zdrowia i Wylecz24.pl.

Wszechstronna wiedza chirurgiczna doświadczenie oraz innowacyjność i kreatywność – to cechy wyróżniające. Znacząca część naukowej i zawodowej aktywności jest związana  z flebologią – interdyscyplinarnym działem medycyny zajmującym się chorobami układu żylnego.

Zawodowe motto: „Pacjent oczekuje od lekarza holistycznego leczenia, a metodę należy dobierać dla konkretnego chorego, a nigdy odwrotnie”.

Image
Image

Umów wizytę na znanylekarz.pl

Marek Maruszyński

Gen. bryg.(rez).prof dr hab. n. med

Jak większość lekarzy wojskowych od zawsze związany z chirurgią. Nauczyciel akademicki. Wychowawca kilku pokoleń chirurgów ogólnych, onkologicznych i naczyniowych. Wieloletni Kierownik Klinik Chirurgicznych w „Szpitalu na Szaserów“. Były Naczelny Chirurg Wojska Polskiego. Założyciel i Pierwszy Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego. Członek Honorowy Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Flebologicznego. Członek Komitetu Nauk Klinicznych PAN. Współtwórca Cyfrowego Centrum Zdrowia i Wylecz24.pl.

Wszechstronna wiedza chirurgiczna doświadczenie oraz innowacyjność i kreatywność – to cechy wyróżniające. Znacząca część naukowej i zawodowej aktywności jest związana  z flebologią – interdyscyplinarnym działem medycyny zajmującym się chorobami układu żylnego.

Zawodowe motto: „Pacjent oczekuje od lekarza holistycznego leczenia, a metodę należy dobierać dla konkretnego chorego, a nigdy odwrotnie”.

20 lat kierowania klinikami i zespołami chirurgicznymi
„w szpitalu na Szaserów”

W latach 1971- 2016 (45 lat) byłem związany z flagowym okrętem polskiej wojskowej służby zdrowia, popularnie zwanym „szpitalem na Szaserów” – gdzie przebyłem wszystkie szczeble kariery zawodowej lekarza wojskowego. Od wolontariusza, ppor. lek. – do profesora zwyczajnego, generała brygady – Komendanta Centralnego Szpitala Wojskowej Akademii Medycznej, a następnie założyciela i pierwszego Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego.

Sala operacyjna
0
Lat chirurgicznego doświadczenia
0
Wykonanych operacji

Choroby układu żylnego

Choroby układu żylnego

Rozwój filogenetyczny człowieka, prowadzący do przyjęcia przed około 1,9 mln laty “szybko” pionowej postawy wpłynął na powstanie stałych hemodynamicznych warunków dla nadciśnienia żylnego i niewydolności układu żylnego w kończynach dolnych. Ważną rolę odgrywają czynniki dziedziczne i hormonalne.

Moje wystąpienia

Terapia przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych na etapie chromania przystankowego.

Nowoczesne Techniki w Chirurgii Naczyń i w Chirurgii Ogólnej” (Kraków, Szpital Bonifratrów)

Wystąpienie dla Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej “Obrażenia naczyń kończyn dolnych – postępowanie”.

“Wpływ doświadczeń z pola walki na rozwój medycyny – historia i współczesność”.

Jestem!!! Zobacz mnie przy pracy

marek-maruszynski-chirurg.jpg

Krótko o mnie
Marek Maruszyński

Urodziłem się 6 marca 1946 r. w Krakowie. W 1971  roku ukończyłem z wyróżnieniem  Wydział Lekarski Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.

Od 1966 roku byłem związany ze „szpitalem na Szaserów”, gdzie  przeszedłem wszystkie szczeble kariery zawodowej lekarza wojskowego. Byłem: studentem-podchorążym lekarzem wolontariuszem, asystentem, st. asystentem, adiunktem, docentem, profesorem nadzwyczajnym, profesorem zwyczajnym i Komendantem  Centralnego Szpitala Wojskowej Akademii Medycznej, a następnie założycielem i pierwszym Dyrektorem Wojskowego Instytutu Medycznego (2001-2005). W latach 1996-2011 kierowałem Kliniką Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej, a w roku 2011 stworzyłem  nowoczesną klinikę chirurgii naczyniowej i endowaskularnej, którą kierowałem do 31.12.2016 roku (tj. do ukończenia 70 roku życie zgodnie z ustawą o jednostkach badawczo-rozwojowych). Służbę wojskową zakończyłem  zgodnie z ustawą pragmatyczną  w 2006 r. po ukończeniu 60 roku życia w stopniu generała brygady.

0
Lat doświadczenia
0
Wykonanych operacji
0
Publikacji naukowych

Adres

Klinika MEDICAL HAIR&ESTHETIC
Ogrodowa 48, Warszawa
tel. +48 505 345 509
warszawa@chirurgiaestetyczna.pl

Adres

2. Centrum Medyczne VENAMED
ul. Grzybowska 5, Warszawa
tel. +48 501-514-056
rejestracja@cmvenamed.pl

Adres

Centrum Medyczne LUX MED
Warszawa, ul. Przyokopowa 33
tel. 22 33 22 888

Ostatnie opinie moich pacjentów

Kim jestem?

Marek Maruszyński

Jak większość lekarzy wojskowych od zawsze związany z chirurgią. Nauczyciel akademicki. Wychowawca kilku pokoleń chirurgów ogólnych, onkologicznych i naczyniowych. Wieloletni Kierownik Klinik Chirurgicznych w „Szpitalu na Szaserów“. Były Naczelny Chirurg Wojska Polskiego. Założyciel i Pierwszy Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego. Członek Honorowy Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Flebologicznego. Członek Komitetu Nauk Klinicznych PAN. Współtwórca Cyfrowego Centrum Zdrowia i Iwylecz24.pl