Prezentacja pod tytułem: "Choroby tętnic obwodowych"
IX Międzynarodowa Konferencja naukowo-szkoleniowa 22-24 czerwca 2017 roku, Warszawa